De formatie en de personele kosten zijn als volgt:

Organisatie-

Aantal formatieplaatsen

eenheid

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Raadsgriffier

1,0

1,8

1,0

1,0

1,0

B&W

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

BMO en Control

9,6

9,7

9,7

9,7

9,7

Klantzaken

54,0

54,5

54,5

54,5

54,5

Buurtzaken

66,7

67,2

67,2

67,2

67,2

Stadszaken

32,6

33,5

33,5

33,5

33,5

Staf

70,2

69,8

69,8

69,8

69,8

Totaal

239

242

241

241

241

Totaal salarissen en sociale lasten

Organisatie-eenheid

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Raadsgriffier

89

145

147

149

151

B&W

519

507

514

522

530

BMO en Control

720

842

854

867

880

Klantzaken

3.350

3.475

3.527

3.580

3.633

Buurtzaken

4.001

4.185

4.248

4.311

4.376

Stadszaken

2.365

2.524

2.562

2.600

2.639

Staf

4.658

4.929

5.003

5.078

5.154

Totaal

15.701

16.606

16.855

17.108

17.364

De loonkosten zijn voor 2018 met 3% geïndexeerd conform de uitgangspunten voor de begroting. Voor de andere jaren is een indexatie toegepast van 1,5%. De daadwerkelijk loonkosten stijgen met meer dan 3% vanwege de mutatie in het aantal formatieplaatsen als gevolg van besluitvorming inzake griffieondersteuning,  beveiliging en overige personele mutaties.

De loonkosten van € 16,6 miljoen zijn als volgt in de begroting toegerekend aan de programma's en de overheadkosten.

programma

loonkosten

formatie

Bestuurlijk domein

2.880

41,1

Sociaal domein

4.167

63,2

Fysiek domein

3.073

49,7

Alg dekkingsmiddelen

239

3,8

Overhead

6.247

83,8

Totaal

16.606

242