Inleiding

In het overzicht van algemene dekkingsmiddelen worden de algemene inkomstenbronnen van de gemeente opgenomen. Dit betreft met name de lokale heffingen en de Algemene uitkering; daarnaast zijn er nog inkomsten uit de financieringsfunctie van de gemeente. De informatie over de heffingen wordt uitgebreid toegelicht in paragraaf A Lokale heffingen en het saldo van de financieringsfunctie is opgenomen in paragraaf D Financieringen. Inzake de Algemene uitkering uit het gemeentefonds is hierna een toelichting opgenomen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 14.657 15,9 %
Baten € 62.814 69,1 %