Overzicht

bedragen x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

saldo

toevoe-ging

onttrek-king

eind saldo

toevoe-ging

onttrek-king

eind saldo

toevoe-ging

onttrek-king

eind saldo

toevoe-ging

onttrek-king

eind saldo

toevoe-ging

onttrek-king

eind saldo

Programma Bestuurlijk domein

Accommodatiebeheer brandweerkazerne

112

180

102

189

85

122

152

87

121

118

89

96

111

90

62

138

Pensioenen wethouders

768

0

130

638

0

168

470

0

168

302

0

168

134

0

168

-34

Programma Sociaal domein

Accommodatiebeheer gymnastiekgebouwen

664

56

121

598

57

115

540

59

158

441

59

77

424

60

62

422

Accommodatiebeheer welzijnsaccommodaties

182

63

31

214

65

80

200

62

155

108

63

171

0

64

84

-20

Accommodatiebeheer sporthal Waterakkers

176

67

41

201

68

17

252

69

45

275

70

97

248

71

17

302

Accommodatiebeheer Muziekschool

30

56

22

64

0

16

48

0

48

0

0

pm

0

0

pm

0

Accommodatiebeheer Mariaschool

137

41

38

141

86

133

95

88

65

118

90

45

163

91

30

225

Accommodatiebeheer zwembad Waterakkers

1.405

48

60

1.393

48

58

1.384

29

96

1.317

29

69

1.276

30

151

1.155

Accommodatiebeheer overige gebouwen

53

95

35

113

26

90

49

27

14

62

28

66

24

28

153

-102

Kinderboerderij

23

14

3

35

22

9

48

23

16

54

23

18

60

23

9

73

Bezoekerscentrum Assumburg

57

0

0

57

0

1

57

0

1

56

0

1

55

0

1

55

Kunstobjecten

11

10

8

14

10

8

17

11

17

11

11

17

5

11

16

0

Desïntegratie personeel gym.accomm

127

0

0

127

0

0

127

0

0

127

0

0

127

0

0

127

Programma Fysiek domein

Accommodatiebeheer Tolhek

39

0

0

39

0

0

39

0

0

39

0

0

39

0

0

39

Openbare verlichting

267

173

217

223

46

87

181

46

63

164

47

79

132

48

36

144

Aanpak zwerfafval

14

47

46

15

36

47

4

36

40

0

47

47

0

47

47

0

Riolering GRP

32

114

0

146

0

0

146

0

0

146

0

0

146

0

0

146

Baggerwerkzaamheden

155

50

50

155

51

50

156

52

50

158

52

50

160

53

50

163

Onderhoud woningen vzcmp

270

0

52

218

0

48

170

0

10

160

0

30

130

0

34

97

Onderhoud wegbeheer

0

204

0

204

207

233

178

211

221

168

214

209

172

759

743

188

Planschaden

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

Parkeervoorziening centrum

219

5

0

225

6

0

231

6

0

237

6

0

243

6

0

249

Verplichtingen riolering

67

0

0

67

155

0

223

143

0

365

130

0

496

110

0

605

Faciliterend grondbeleid

0

595

0

595

51

0

646

51

0

698

0

0

698

0

0

698

Algemene dekkingsmiddelen

Groot onderhoud raadhuis

319

45

7

357

51

60

348

51

18

381

52

122

311

52

34

329

Groot onderhoud De Werf

13

16

8

21

16

19

19

16

22

13

17

11

19

17

11

25

TOTAAL VOORZIENINGEN

5.145

1.879

970

6.054

1.088

1.359

5.783

1.067

1.329

5.521

1.026

1.371

5.175

1.559

1.708

5.027