Programma

Wat willen we bereiken?

  1. Een betrouwbaar, doelmatig en doeltreffend functionerend gemeentelijk bestuur, met voldoende betrokkenheid van de burger en een effectieve en efficiënte besluitvorming.
  2. Inwoners van Heemskerk zetten zich in voor hun omgeving en dragen bij aan een prettig leefklimaat.
  3. Een zelfstandig Heemskerk, met intensivering van (boven)regionale samenwerking.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 1.719 23,4 %
Baten € 0 0,0 %