S = structureel / I = Incidenteel (bedragen x € 1.000)

Weerstandscapaciteit

2018

2019

2020

2021

S

I

S

I

S

I

S

I

Vermogen:

Algemene reserve

19.448

19.141

18.834

18.834

(incl. Volkshuisvestings fonds)

Stille reserves

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Exploitatie:

Onvoorzien

50

50

50

50

Onbenutte belastingcapaciteit

3.479

3.479

3.479

3.479

Totaal

3.529

19.448

3.529

19.141

3.529

18.834

3.529

18.834