Risico's

Per programmaonderdeel zijn de belangrijkste risico’s opgenomen. Bij de kwantificering worden het soort risico en, indien van toepassing, de financiële gevolgen in categorieën weergegeven.
Daarnaast wordt op basis van alle gemeentebrede onderkende risico’s, in de paragraaf Weerstandsvermogen een Monte Carlo-simulatie uitgevoerd. De risico's zullen zich immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang openbaren. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt de risico top 10 weergegeven.