Autorisatieniveau

Ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering autoriseert de raad het college te 'schuiven' tussen budgetten onderling binnen hetzelfde programma.
Indien dit daadwerkelijk geschiedt, wordt dit door uw raad middels een begrotingswijziging geformaliseerd. Dit is mede van belang in verband met het zogenoemde begrotingscriterium. Daarbij gaat het erom dat financiële beheerhandelingen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting tot stand komen. In het overzicht van baten en lasten in deel 3 de Financiële begroting is aangegeven tot welke bedragen in de begroting de raad het college autoriseert.

Wij wensen u als raad veel leesplezier en kijken uit naar een inspirerende dialoog.