Programma

Wat willen we bereiken?

  1. Bieden van een zowel objectief als subjectief (sociaal) veilige woon-, leef-, werk- en uitgaansomgeving aan de inwoners van de gemeente Heemskerk.
  2. Bestrijden van de gevolgen van een ramp of crisis en daarbij goed zorgen voor de bevolking, waarbij zelfredzaamheid leidend is.
  3. Een voor iedereen toegankelijke, aantrekkelijke en veilige leefomgeving mede door te vergunnen in overeenstemming met de regelgeving, toe te zien op een juiste uitvoering en te handhaven daar waar in afwijking van de regelgeving wordt gehandeld.
  4. Een veilig verloop van evenementen in Heemskerk.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 3.940 53,6 %
Baten € 345 23,7 %