Programma

Wat willen we bereiken?

  1. Alle jonge inwoners van Heemskerk groeien gezond en veilig op.
  2. Alle inwoners van Heemskerk tot en met 23 jaar verlaten het onderwijs met een startkwalificatie.
  3. Het zo actueel en optimaal mogelijk houden van onderwijskundige accommodaties zowel kwantitatief en kwalitatief.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 11.518 22,2 %
Baten € 573 4,0 %