2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.    Onroerendezaakbelastingen

5.507

5.587

5.671

5.794

5.907

6.061

2.    Afvalstoffenheffing

5.012

4.836

4.888

4.963

5.039

5.115

3.    Rioolheffing

3.092

3.086

3.130

3.177

3.225

3.273

4.    Toeristenbelasting

66

63

66

66

66

66

5.    Hondenbelasting

218

209

219

222

226

229

6.    Precariobelasting

38

39

41

41

42

42

7.    Leges omgevings-vergunningen

760

649

329

334

339

344

8.    Leges burgerlijke stand

49

62

63

64

65

66

9.    Leges reisdocumenten

460

448

455

402

408

414

10.  Leges rijbewijzen

167

155

158

161

163

165

11.  Overige leges publiekszaken

58

87

88

89

91

92

12.  Marktgelden

74

79

80

81

81

81

13.  Begraafrechten

207

214

217

219

222

225

14.  Overige vergunningen

54

73

67

68

70

71

Totaal

15.763

15.588

15.472

15.681

15.941

16.245