Waar de inhoudelijke vernieuwing vraagt om loslaten, vragen de financiën om stevig
opdrachtgeverschap, monitoring en control. In 2018 zullen de contracten wederom actief
worden gemonitord. Ook zal in IJmondiaal verband weer worden deelgenomen aan de Gemeentelijke
monitor Sociaal domein. De uitkomsten worden gepubliceerd via
www.waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast zullen weer cliëntonderzoeken plaatsvinden.