In 2017 heeft het college het ‘groeimodel toegang’ vastgesteld, waarin in de komende jaren de toegang op een meer integrale wijze wordt vormgegeven. Hoewel de toegang tot ondersteuning een lokale taak is, wordt dit zoveel mogelijk in samenwerking met de andere IJmondgemeenten vormgeven. Immers, een aantal toegangspoorten zoals CJG IJmond en huisartsen is niet gebonden aan gemeentegrenzen. De gemeente zal zich inzetten om in 2018 de samenwerking tussen de verschillende toegangspoorten te verbeteren.