Programma

Wat willen we bereiken?

  1. Inwoners van Heemskerk zetten zich actief in als vrijwilliger binnen de samenleving.
  2. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn toegerust voor hun taak en overbelasting wordt voorkomen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 391 0,8 %
Baten € 0 0,0 %