Dekkingsplan

De opbrengsten van de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de markt zijn kostendekkend, en de Begroting van 2018 sluit met een positief saldo. Dientengevolge is het niet opportuun een dekkingsplan in de begroting op te nemen.
In de paragraaf lokale heffingen wordt een toelichting op de tarieven gegeven.