Aantal inwoners en woonruimten

Onder woningen worden de zelfstandige woonruimten bedoeld. Woonruimten bestemd voor de huisvesting van institutionele huishoudens zoals verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en gezinsvervangende tehuizen worden aangemerkt als zogenaamde bijzondere woon-gebouwen. Tenslotte worden onder wooneenheden de woonruimten met voor het wonen kenmerkende gemeenschappelijke voorzieningen begrepen. Het aantal inwoners wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde woningbezetting alsmede op basis van cijfers afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek.