Effect- en prestatie indicatoren

In de Begroting 2018 zijn per programmaonderdeel effect- en prestatie indicatoren opgenomen. Deze bestaan voor het grootste deel uit de verplichte indicatoren aangevuld met een aantal gewenste indicatoren. De verplichte indicatoren zijn ook terug te vinden op de website www.waarstaatjegemeente.nl .
De streefwaarden zijn indicaties waar de werkelijke waarden uiteindelijk van kunnen afwijken.
Dat is inherent aan het cyclische systeem van planning en realisatie. In de begroting wordt getracht een inschatting te maken op basis van de op dat moment bekende data uit het verleden en een prognose van toekomstige ontwikkelingen en beleidsvoornemens.