De bovenstaande overzichten op hoofdlijnen van de diverse heffingen geven inzicht hoe bij de berekening van deze tarieven  wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden.
Naast deze berekening op hoofdlijnen heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met de Rijksoverheid ook modellen ontwikkeld die leiden tot een duidelijke onderbouwing van de kosten die de gemeente verhaalt. Op deze wijze wordt meer gedetailleerd zichtbaar gemaakt welke kosten in rekening worden gebracht voor de diverse diensten en taken van de gemeente.
Door de werkzaamheden vervolgens in een standaard activiteitenoverzicht te presenteren, ontstaat  inzicht in de totstandkoming van de tarieven en kunnen gemeenten zich onderling goed met elkaar vergelijken. Deze detail-berekeningen zijn gebruikt om de overzichten op hoofdlijnen samen te stellen.

Aanleiding tot de behoefte aan meer transparantie in de kostenonderbouwing vormen de discussies over de gemeentelijke tarieven en vooral over de verschillen tussen deze tarieven. Zonder eenduidige vastlegging van de kosten en de beleidskeuzes is het lastig te verklaren waaruit deze verschillen bestaan. Door goed inzicht te geven in de kosten, de activiteiten en de beleidskeuzes kunnen deze discussies worden beperkt.