In november 2016 is de Transformatieagenda Sociaal domein IJmond vastgesteld. Deze Transformatieagenda is in dialoog met maatschappelijke organisaties opgesteld. Ook in 2018 zal de dialoog over de transformatie binnen het Sociaal domein worden voortgezet..

Belangrijke opdracht binnen de transformatie is om de integrale samenhang en samenwerking tussen de verschillende domeinen nog meer te versterken en meer aandacht te hebben voor preventie. Bij samenwerking en samenhang vormen partnerschap en dialoog de basis.Voor de gemeente betekent dit werken ‘van buiten naar binnen’ en van ‘binnen naar buiten’. Het betekent ook denken in mogelijkheden in plaats van belemmeringen. De gemeente heeft hierin de rol van regisseur.

Centraal in de transformatieaanpak staan de volgende vier strategische ambities:

  • Meer grip.
  • Samenhangende arrangementen.
  • Integrale toegang.
  • Versterking kracht van bewoners.