Algemeen

Een investering is een uitgave voor een goed of object met een gebruiksduur langer dan een jaar. Onderscheid wordt gemaakt tussen investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
De waarde van investeringen blijft zichtbaar op de balans en de jaarlijkse waardevermindering wordt middels afschrijving ten laste van de exploitatie gebracht.

Investeringen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven door de kosten ervan bijvoorbeeld in tarieven te verwerken (zoals in het rioolrecht) en/of investeringen die verhandelbaar zijn. Voorbeelden van dit type investeringen zijn zwembaden, sportvelden, betaalde parkeerplaatsen en gebouwen.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut zijn niet verhandelbaar en/of hebben niet het doel middelen te genereren voor de gemeente.
Het betreft investeringen in de aanleg en reconstructie van wegen, waterwegen, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken, die de gemeente niet beoogt te verkopen. De waarde van investeringen met een maatschappelijk nut mochten geheel of gedeeltelijk ten laste van de exploitatie worden gebracht. Met ingang van 2017 is dit niet meer toegestaan in de nieuwe regelgeving.

Hierna volgt een meerjarig overzicht van de voorgenomen investeringen.