Inleiding

Het Bestuurlijk domein omvat bestuur, samenwerking, dienstverlening, economische zaken, veiligheid, vergunning en handhaving. Belangrijke opdracht binnen het Bestuurlijk domein is verdere vormgeving van de regionale samenwerking, zowel op uitvoerend niveau maar ook op het terrein van beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Ook op bestuurlijk niveau, middels de IJmond commissie, zal hier aandacht voor zijn. Uiteraard wordt de inzet op het Bestuurlijk domein gecontinueerd, waarbij de digitalisering van de dienstverlening prioriteit heeft. Daarnaast wordt het initiatief van de ontwikkeling van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) verder ondersteund.
Veiligheid in de gemeente (en op het strand) vraagt blijvende aandacht en inzet voor het gevoel van veiligheid van onze inwoners. Hierin wordt extra geïnvesteerd.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 7.352 8,0 %
Baten € 1.456 1,6 %