Omschrijving

Kwantificering/Categorie

Beheersmaatregel

De N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) kan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen waardoor de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek wordt aangesproken waarvan Heemskerk aandeelhouder is.

Financieel:
€ 1.000.000 - € 13.000.000

Gemeente Heemskerk ziet als aandeelhouder (via de AIJZ) toe op het risicoprofiel van de HVC.

Gemeente Heemskerk wordt als borg aangesproken van een lening die is verstrekt aan Heliomare t.b.v. de onderwijs gerelateerde sportvoorzieningen) van het K.J.C. aan De Velst te Heemskerk.

Financieel:
€ 0 - € 14.800.000

  • Heliomare communiceert financiële rapportages en de jaarstukken actief naar de gemeente.
  • De gemeente heeft het eerste recht van hypotheek op het K.J.C. aan De Velst.

De BNG spreekt de gemeente aan als borg van leningen die zijn verstrekt aan WoonopMaat en/of Sint Agnes Woning stichting.

Financieel:
€ 0 - € 1.600.000