Programma

Wat willen we bereiken?

  1. Een efficiënte, effectieve en kwalitatief goede dienstverlening aan burgers en bedrijven.
  2. Naast de gebruikelijke kanalen een meer digitale dienstverlening conform de IJmondiale strategische en landelijke agenda realiseren.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 1.154 15,7 %
Baten € 764 52,4 %