Programma

Wat willen we bereiken?

  1. Inwoners van Heemskerk, die om persoonlijke redenen onvoldoende financieel of economisch zelfredzaam zijn, passende ondersteuning bieden om de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving te vergroten. Uitgangspunt is dat werk boven inkomen gaat.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 20.375 39,3 %
Baten € 11.118 78,6 %