Inkoop en aanbesteding voor gemeenten worden steeds ingewikkelder, daarom richt de gemeente zich met ingang van 1 januari 2018 op aansluiting bij de Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). Hiermee kan de kwaliteit van inkoop en aanbesteding nog verder verbeterd en kunnen de risico’s geminimaliseerd worden.

Doelstelling is dat alle inkopen en aanbestedingen zowel rechtmatig, doelmatig, duurzaam, diervriendelijk als fair trade worden uitgevoerd. De algemene wettelijke kaders liggen verankerd in de ‘Aanbestedingswet, Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016-2020’ en de Nota ‘Social return en sociale voorwaarden 2012’. Kernbegrippen binnen het proces van inkoop en aanbesteden zijn:

  • Heemskerk gedraagt zich als een integere, zakelijke en professionele inkoper/opdrachtgever.
  • Inkopen en aanbesteden vinden plaats tegen de meest optimale (integrale) verhouding prijs - kwaliteit.
  • Een administratieve lastenverlichting voor zowel de gemeente als ondernemers wordt vooropgesteld.


Vervolgens hanteert de gemeente de volgende ideële uitgangspunten:

  • Stimuleren van arbeidsmogelijkheden voor kansarmen.
  • Weren van producten die door middel van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.
  • Weren van producten die gepaard gaan met dierenleed.


Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk voor die mensen te bevorderen die zonder enige re-integratieondersteuning niet aan het werk komen.