Communicatie richt zich op de dialoog met inwoners, bedrijven, organisaties en overige groepen. Het is van belang dat deze groepen zich door de gemeente uitgenodigd en vervolgens gehoord voelen. De communicatie-activiteiten staan daarom in dienst van bestuurders en ambtelijke organisatie, van inwoners, ondernemers, organisaties en andere publieksgroepen. Communicatie verandert continue door de digitale ontwikkelingen; snelheid en transparantie worden dan ook steeds belangrijker. Social media (Twitter en Facebook) nemen een steeds dominantere positie in en zijn bij uitstek geschikt om proactief en interactief te communiceren. Het brengt gemeente, bestuur en inwoners dichterbij elkaar.
Door proactief te communiceren en geen afwachtende houding aan te nemen, zoekt de gemeente zoveel mogelijk in een vroeg stadium contact over onderwerpen en beleid. Hiervoor wordt de methodiek Factor C ingezet, waarbij het gaat om het opvangen van signalen uit de omgeving (omgevingsbewust werken), het op verschillende manieren betrekken van publieksgroepen bij onderwerpen en het vervolgens vertalen van deze informatie naar beleid en activiteiten. Communicatie is daarnaast alert op nieuwe ontwikkelingen en weegt af welke van deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de proactieve manier van communiceren.

De gemeentelijke website is een ander middel om informatie te delen en de dienstverlening sneller en soepeler te laten verlopen. Internet biedt mogelijkheden tot interactieve beleidsvorming, meningspeiling en verdere uitbreiding van de online dienstverlening.