Programma

Wat willen we bereiken?

  1. Verbeteren van het vestigings- en ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van de bedrijfsomgeving.
  2. Herkenbaar en benaderbaar aanspreekpunt voor ondernemers.
  3. Stimuleren regio-gebonden werkgelegenheid.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 539 7,3 %
Baten € 347 23,9 %