Beleid en beheer

Er wordt gestreefd naar een openbare ruimte die schoon, veilig en heel is alsmede om dit op een zo efficiënt mogelijk wijze te beheren. De algemeen geldende richtlijnen en wettelijke kaders zijn hierbij leidend.

De onderhoudstoestand van de kapitaalgoederen is van belang voor een zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente op het gebied van onder meer leefbaarheid, veiligheid en vervoer. Het is ook van belang om kapitaalvernietiging te voorkomen. Het onderhouden van de kapitaalgoederen waarborgt de continuïteit van de voorzieningen.