Programma

Wat willen we bereiken?

  1. Een goed geordende, leefbare en veilige woon- en leefomgeving waardoor wordt voldaan aan wettelijke eisen en bestuurlijke wensen, burgers rechtszekerheid hebben en er mogelijkheden zijn voor ontwikkelingen.
  2. In 2050 is Heemskerk een klimaatbestendige en water robuuste gemeente, waarin natuur en recreatie op een veilige manier gecombineerd zijn en waarin het openbaar groen een belangrijke component is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.
  3. Bij alle nieuwe ontwikkelingen in Heemskerk wordt in termen van duurzaam, innovatief en doelmatig gedacht en gehandeld.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 4.600 25,0 %
Baten € 3.838 30,7 %