Op basis van de artikel 8, onderdeel d van het Bbv dient als onderdeel van het programmaplan in de begroting een schatting van het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting te worden opgenomen. Voor 2018 wordt de heffing geschat op € 29.000. Dit bedrag is met name gerelateerd aan de activiteiten binnen de grondexploitaties.