Per 1 januari 2018 gaan de nieuwe contracten voor specialistische jeugdhulp en Wmobegeleiding van start. Er is gekozen voor meer integrale producten, waarbij een passend aanbod aanwezig is voor kinderen rondom 18 jaar. Het contractbeheer vindt samen met de gemeenten in Zuid-Kennemerland plaats. Uitgangspunt daarbij is dat de administratieve lasten voor aanbieders zo laag mogelijk blijven.