Programma

Wat willen we bereiken?

  1. Inwoners van Heemskerk kunnen door de inzet van maatwerkvoorzieningen zo lang mogelijk zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer deelnemen.
  2. Inwoners van Heemskerk, die beschermd wonen of opvangen ontvangen, hebben een veilige woonomgeving en zijn indien mogelijk, weer in staat zich op eigen kracht binnen de samenleving te handhaven.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 8.626 16,6 %
Baten € 1.446 10,2 %