Programma

Wat willen we bereiken?

  1. Inwoners van Heemskerk zijn zelfredzaam en nemen actief deel aan de samenleving.
  2. Inwoners van Heemskerk hebben een gezonde en actieve leefstijl.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 5.902 11,4 %
Baten € 184 1,3 %