Juridische kwaliteitszorg richt zich op het systematische borgen en verbeteren van de juridische kwaliteit bij gemeentelijke handelingen en bestaat uit de volgende drie onderling samenhangende elementen:

  • De organisatie van de juridische functie, zoals de omvang van de juridische functie, de juridische kennis van medewerkers en de verdeling van taken en bevoegdheden.
  • De inrichting van de werkprocessen en administratieve organisatie, dossierbeheer, voortgangsbewakingssystemen, standaardisering van besluitvorming en draaiboeken voor complexe activiteiten.
  • Een periodieke beoordeling van de juridische kwaliteit en juridische risico’s, zoals legal audits, systematische risicodoorlichting, analyse bezwaar- en beroepsprocedures en quick-scans van uitgaande post.


De aanbevelingen uit het plan van aanpak Juridische kwaliteitszorg 2017-2020 worden ingezet om in 2018 de juridische kwaliteit van de producten en diensten verder vorm te geven en te verbeteren.  Dit krijgt onder meer vorm door het organiseren van juridische workshops, het up to date houden van het regelingenbestand, het optimaliseren van processen en het aansluiten bij de rechtmatigheidsonderzoeken door concerncontrol.