De paragraaf lokale heffingen bevat de volgende onderdelen:

  • Het totaal overzicht van de lokale heffingen.
  • Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen.
  • Op hoofdlijnen de ontwikkeling van de lokale lastendruk.
  • Beleidsmatige en financiële onderbouwing van de kostendekkendheid van de heffingen.
  • Het kwijtscheldingsbeleid.