Onder de overige algemene dekkingsmiddelen worden verstaan algemene lasten en baten die niet aan specifieke producten kunnen worden toegerekend.