Onvoorzien

In de begroting wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000 opgenomen conform de notitie Budget Onvoorziene Uitgaven van 1-2-2015. Dit betreft een wettelijk verplicht bedrag voor het opvangen van onvoorziene, niet-uitstelbare en onvermijdbare uitgaven, die bij het opstellen van de begroting niet zijn te voorzien.