Overzicht

bedragen x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

saldo

toevoeging

onttrekking

eindsaldo

Mutaties

eindsaldo

Mutaties

eindsaldo

Mutaties

eindsaldo

Mutaties

eind saldo

Algemene Reserve

Algemene reserve

15.952

0

-846

15.106

-300

14.806

0

14.806

0

14.806

0

14.806

Algemene reserve, rekeningresultaat

2.113

0

0

2.113

104

2.216

716

2.933

1.873

4.805

1.819

6.625

Programma Bestuurlijk domein

Wachtgeld voormalige bestuurders

108

0

-57

51

0

51

0

51

0

51

0

51

Kansenonderzoek

43

0

-8

35

0

35

0

35

0

35

0

35

Toerisme en recreatie

66

63

-91

38

66

104

66

170

66

236

66

302

Programma Sociaal domein

Combinatiefunctionarissen

141

0

-68

73

-30

43

-30

13

0

13

0

13

Decentralisaties Sociaal domein

2.500

0

-250

2.250

0

2.250

0

2.250

0

2.250

0

2.250

Decentralisaties overschotten

2.852

0

-78

2.774

-78

2.696

0

2.696

0

2.696

0

2.696

Toelage hulp bij het huishouden

185

0

-185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sportaccommodatie De Velst

1.613

135

-45

1.702

-50

1.653

-50

1.603

-50

1.553

-50

1.503

Bezoekerscentrum Assumburg

225

0

-6

219

-6

214

-6

208

-6

202

-6

197

Kunst Broekpolder

7

4

-11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stichtingskosten Kennemer College

705

0

-43

662

-43

618

-43

575

-43

532

-43

488

Desintegratiekosten

943

0

-452

491

-203

289

-167

122

-158

-36

-140

-175

Gezond in de stad

118

0

-118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Statushouders

208

58

-38

228

0

228

0

228

0

228

0

228

Programma Fysiek domein

Afvalstoffenheffing

0

46

0

46

107

153

110

262

112

374

114

488

Riolering

19

0

0

19

0

19

0

19

0

19

0

19

Tolhek

74

0

-40

34

0

34

0

34

0

34

0

34

Verbinding A8-A9

2.100

0

0

2.100

0

2.100

0

2.100

0

2.100

0

2.100

Verplichtingen TTH

104

0

-104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Procesbegel Herstruct. 2e tranche

199

0

-20

179

-32

147

-32

115

-32

83

-32

50

Volkshuisvestingsfonds

3.193

0

-357

2.836

-307

2.529

-307

2.222

-307

1.915

-307

1.608

Openbare ruimte Houtwegen

399

0

-92

307

0

307

0

307

0

307

0

307

Grondbeleid en -beheer

985

25

-140

870

0

870

0

870

0

870

0

870

Algemene Dekkingsmiddelen

Personele knelpunten

139

0

0

139

0

139

0

139

0

139

0

139

Reserve wachtgeld ambtenaren

17

0

-12

6

0

6

0

6

0

6

0

6

Digitaliseringsprojecten Staf

105

0

-20

85

-20

65

-20

45

-20

25

-20

5

Bouw en verbouw gemeentehuis

10.981

2.750

-537

13.194

-537

12.657

-537

12.120

-537

11.584

-537

11.047

Vakantiegeld

500

0

-500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL RESERVES

46.595

3.080

-4.116

45.559

-1.329

44.230

-300

43.930

898

44.828

865

45.693