Programma

Wat willen we bereiken?

  1. Inwoners van Heemskerk doen mee aan de samenleving door gebruik te maken van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie & toerisme. Ontmoeting, meedoen en beleving staan centraal.
  2. Inwoners van Heemskerk zetten zich in om deze voorzieningen en activiteiten in stand te houden.
  3. Veilige, gevarieerde en inspirerende openbare speelvoorzieningen voor alle kinderen in Heemskerk, om de sociale cohesie te versterken en de Nederlands norm gezond bewegen te promoten.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 5.048 9,7 %
Baten € 832 5,9 %