Bedrijfsvoering is het stelsel van sturen en beheersen van de primaire en ondersteunende processen dat wordt ingezet ter realisering van de organisatiedoelstellingen. Daarbij vormen doelmatig- en doeltreffendheid, wet- en rechtmatigheid, integriteit, integraliteit, transparantie, flexibiliteit, creativiteit en duurzaamheid een samenhangend geheel ten behoeve van het uitvoeren van taken en werkzaamheden.

De gemeente is, in de context van een toegankelijke, participerende en betaalbare overheid, een professionele organisatie die in staat is haar burgers en bedrijven zo goed mogelijk te bedienen. Daarnaast is het een organisatie die in staat is haar dagelijks bestuur deskundig en integraal te adviseren.

Heemskerk is een goede werkgever. Een organisatie waarbinnen medewerkers, stagiaires en trainees de mogelijkheid wordt geboden hun talenten (verder) te ontplooien.
De medewerkers leveren met plezier en een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid een zinvolle bijdrage aan het beter en efficiënter maken van de gemeente Heemskerk.

Gedurende de komende jaren ligt binnen de bedrijfsvoering de nadruk voornamelijk op de uitvoering van de decentralisaties, de digitalisering van de dienstverlening, de invoering van de Omgevingswet en de samenwerking in de regio. Tevens ligt de focus op efficiency met behulp van digitalisering en het eenvoudiger maken van processen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit en verhogen van de productiviteit. Daarbij krijgt de wettelijke taak op het gebied van gegevensbescherming de nodige aandacht.

Bedrijfsvoering heeft betrekking op de volgende ondersteunende onderdelen binnen de ambtelijke organisatie:

  • Personeel & organisatie.
  • Planning & control, inclusief administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).
  • Informatievoorziening, informatie- en communicatietechnologie (ICT).
  • Gegevensbescherming.
  • Juridische kwaliteitszorg.
  • Communicatie.
  • Inkoop.