Personeel & Organisatie

Risico's

Omschrijving

Kwantificering/Categorie

Beheersmaatregel

De huidige personeelsbezetting dreigt in kwantitatieve en kwalitatieve zin uit de pas te gaan lopen ten opzichte van hetgeen van onze organisatie in een snel veranderende omgeving wordt gevraagd.

Personeel
Financieel

Strategische personeelsplanning biedt aanknopingspunten om te komen tot een optimale personeelsbezetting waarmee op een slagvaardige wijze doelstellingen, nu en in de toekomst, kunnen worden behaald.