Inkoop

Risico's

Omschrijving

Kwantificering/Categorie

Beheersmaatregel

Binnen de inkoop en met name de naleving van Europese aanbestedingsregels kan er sprake zijn van tekortkomingen in het beheer. Deze worden vooral veroorzaakt door de implementatie van de nieuwe complexe Aanbestedingswet, die ook geldt voor overheidsopdrachten onder de EU-drempelwaarden.

Aansprakelijkheid
Imago
Juridisch

Verdere digitalisering van het inkoopproces verhoogt de transparantie van het inkoopproces.