Planning & Control

Risico's

Omschrijving

Kwantificering/Categorie

Beheersmaatregel

Geen adequaat beheer van de financiële middelen.

Juridisch
Financieel

Gezien het belang van de publieke dienstverlening en de bedragen die hierin omgaan zijn kaders gesteld waaraan het financieel beheer, de verantwoording, het intern toezicht en het extern financieel toezicht bij instellingen met een publiek belang ten minste moeten voldoen.

Als gevolg van bezuinigingen een minderopbrengst aan  huurpenningen bibliotheek.

Financieel:
(jaarlijks € 145.000)
Imago

Er wordt gezocht naar een alternatieve huurder voor de vrijgekomen ruimte.