2. Gemeentelijke risico's en risicoprofiel

Risicokaart

Tabel 2: Risicokaart (spreiding naar kans en financieel gevolg)

De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met het aantal risico’s dat zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevindt. Een risicoscore in het onderste groene gebied, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Risico’s vanaf € 500.000 en in oranje/rood vragen aandacht bijvoorbeeld in de vorm van beheermaatregelen. Zie de top 10, met nadere info.

Geld

Netto

x > €1.000.000

3

€500.000 < x < €1.000.000

1

1

1

€200.000 < x < €500.000

3

1

2

4

€50.000 < x < €200.000

7

9

1

4

1

x < €50.000

11

8

1

5

4

Geen geldgevolgen

112

4

5

2

Kans

10%

30%

50%

70%

90%