2. Gemeentelijke risico's en risicoprofiel

Totaal risico's

Op het moment van het samenstellen van deze jaarstukken zijn in totaal 190 risico’s in kaart gebracht met een totaal geraamd risicobedrag van € 42,8 miljoen. Hiervan zijn er 67 gekwantificeerd met mogelijke geldgevolgen. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste risico’s vermeld, de zogenaamde top 10. Deze risico’s leveren de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstands- capaciteit (77%). Daarnaast zijn 39 imagorisico’s geïnventariseerd. Het volume is toegenomen ten opzichte van de Begroting 2017 (+1,9%) en afgenomen ten opzichte van het Jaarverslag 2016 (-6,5%).

In onderstaande tabel is de top 10 van risico's opgenomen met het verschil tussen de Begroting 2018 en 2017. In de programmabegroting is per onderdeel een overzicht van de belangrijkste of gewijzigde risico's opgenomen.